Geodetická kancelář, která měří kdekoliv...

Reference / Zaměřování

D35 - Archeologický průzkum

Termín realizace: 04/2017 - dosud

Od jara 2017 plníme roli geodeta zhotovitelské firmy na akci Záchranného archeologického průzkumu v lokalitě dálnice D35. Předmětem prací je hlavně vytyčení záborové oblasti a zaměřování kubatur výkopů ornice. Měření se zpravidla provádí metodou GPS. Archeologický průzkum je nutnou podmínkou pro získání stavebního povolení budoucí dálnice. Získané archeologické nálezy budou uloženy v depozitářích Východočeského muzea v Pardubicích. Průzkum se odehrává na 27 km dlouhém úseku začínajícím na kruhové křižovatce v Opatovicích nad Labem a vede po trase budoucí dálnice přes Časy až po obec Ostrov.

Ostatní kategorie referencí


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz