Geodetická kancelář, která měří kdekoliv...

Reference / Zaměřování


Od jara 2017 plníme roli geodeta zhotovitelské firmy na akci Záchranného archeologického průzk...
D35 - Archeologický průzkum
Předmětem zaměření byl půdorys podlaží 1.PP-3.NP jedné z nejvýznamnější barokní stavby...
Zámek Karlova Koruna
Geodetické práce pro investora a pro další subdodavatele v areálu Waltr. Naše firma se podíl...
Projekt Waltrovka
Předmětem zakázky bylo kompletní stavební zaměření objektu Staroměstské radnice na Starom...
Staroměstská radnice - kompletní stavební zaměření
V období 11-12/2012 bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu bývalého Stalinova pomn...
Bývalý Stalinův pomník
Na sklonku roku 2009 získala naše společnost exkluzivní zakázku. Zpracovat polohopisný a výš...
Liberecká výšina
Koncem ledna roku 2011 jsme zaměřovali střešní plášť budovy Špalíčku na Jungmannově nám...
Zaměření střechy
Zaměření a vyhotovení stavebních výkresů objektu...
Maroldovo panorama
Zaměření fasád SPŠ Na třebešíně pro projekt rekonstrukce fasády a výměny oken...
SPŠ Třebešín
Zaměření a zpracování podkladů pro Prohlášení vlastníka bytových a nebytových jednotek....
Prohlášení vlastníka
V roce 2010 jsme zaměřili a zpracovali podklady pro Prohlášení vlastníka na celý areál budo...
Poliklinika budějovická - prohlášení vlastníka
V roce 2009 začala naše společnost pracovat na vytyčování solárních panelů Fotovoltaických...
Sluneční park Strašice
V prosinci 2010 bylo provedeno zaměstnanci firmy AZIMUT CZ zaměření území podél Spořilovské...
Zaměření Spořilovská spojka
V rámci Částečné revize katastru nemovitostí naše firma provedla v roce 2010 na vybraném úz...
Částečná revize KN, Karlovarský kraj
zaměření objektu a vyhotovení stavebních výkresů jako podklad pro projekt rekonstrukce domu...
Husova 19 a 21
Zaměření bytů v lokalitě Metropole pro výpočet výměr do prohlášení vlastníků...
Byty Zličín
Zaměření roubené chaty v Krkonoších jako podklad pro projekt celkové rekonstrukce....
Zaměření Labská
zaměření objektu a vyhotovení stavebních výkresů jako podkladu pro celkovou rekonstrukci...
Václavské nám.9
Zaměření bytů v lokalitě Metropole pro výpočet výměr do prohlášení vlastníků...
Byty Zličín


Ostatní kategorie referencí


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz