Geodetická kancelář, která měří kdekoliv...

Reference / Mapování


Cílem této zakázky bylo během 3 měsíců zaměřit cca 130km výškopisného a polohopisného p...
Zaměření komunikací na Vysočině
Výstavba polních cest je úkon, který následuje po dokončení komplexních pozemkových úprav....
Výstavba polních cest
Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu areálu pražské tržnice v Holešovicích o rozloze...
Holešovická tržnice
Polohopisný a výškopisný plán jako podklad pro projekt rekonstrukce a stavby MÚK silnice I.tř...
Silnice I/16
Polohopisný a výškopisný plán včetně digitálního modelu terénu v rozsahu cca 250 ha vznikl...
Zaměření polohopisu a výškopisu pro KPÚ
Mapovací skupina Azimutu CZ vyhotovuje celou řadu nejrůznějších podkladů pro projekty. Kromě...
Zaměřování silničních mostů
Zaměření pro modernizaci rejd ( kotvišť ) plavební komory Štvanice proběhlo v lednu 2013. Hl...
Plavební komora Štvanice
Na přelomu roku 2009/2010 byl zahájen projekt „Plošné doměření DMP“ spadající p...
Plošné doměření DMP
V roce 2008 přišla na řadu část katastrálního území Libeň. Již zmodernizovaná databáze ...
DMP Libeň
Od roku 2007 provádíme pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy měření Digitální mapy Prahy (DMP). DMP...
JDMP Malá Strana
Zaměření 14ti rybníku v okolí obce Otročínv (k.ú. Otročín, Poseč, Krásné údolí, ..) p...
Rybníky Otročín


Ostatní kategorie referencí


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz