Geodetická kancelář, která měří kdekoliv...Katastr nemovitostí

Naše specializované oddělení zajišťuje vyhotovení veškerých druhů Geometrických plánů, které jsou zapotřebí pro Vklad práva do Katastru nemovitostí.

Nejčastější formy Geometrických plánů (dále jen GP) jsou pro: vyznačení budovy, rozdělení pozemku, vytyčení nebo upřesnění hranice, zákres pozemků vedených dosud pouze ve zjednodušené evidenci, vyznačení věcného břemene.


Postavili jste dům, přístavbu k domu, halu, hřiště, atd. a čekáte na kolaudaci.

Budete potřebovat GP na vyznačení budovy, který při kolaudaci budete předkládat a následně jej s kolaudačním rozhodutím "vložíte" do Katastru nemovitostí.

Potřebujete rozdělit váš pozemek za účelem např. prodeje nebo darování.

Potřebujete GP na rozdělení pozemku, který následně se smlouvou "vložíte" do Katastru nemovitostí. Pozor - s veškerým dělením nebo scelováním pozemků musí souhlasit stavební úřad. Proto je lepší před vyhotovením GP kontaktovat příslušný stavební odbor a nechat si odsouhlasit návrh. V případě nesouhlasu stavebního úřadu nebude změna Katastrem nemovitostí zapsána a GP nelze k ničemu použít.

Vlastníte pozemek a nevíte, kde jsou jeho hranice. Máte spor se sousedy, kde přesně vede vlastnická hranice. Vlastníte pozemek v tzv. zjednodušené evidenci, který ani není zakreslen v mapě a chcete vědět, kde je.

Pokud pouze potřebujete vědět, kde jsou hranice v terénu nebo máte spor se sousedy, objednejte si geodeta a ten v terénu na podkladě dostupné dokumentace uložené na Katastru nemovitostí a s návazností na prvky v terénu znatelné, hranici vytyčí. Písemně vyzve okolní sousedy k dostavení se na místo a celý průběh vytyčované hranice ozřejmí a vysvětlí. Výsledkem je protokol o vytyčení hranice pozemku, který se zakládá v dokumentaci Katastru nemovitostí a kopie dostanou všechny zúčastněné strany. Pokud vlastníte pozemek ve zjednodušené evidenci a potřebujete nebo žádáte, aby se vyznačil v aktuální mapě, pak potřebujete GP na vytyčení nebo upřesnění hranice, který následně společně s protokolem o vytyčení hranice "vložíte" do Katastru nemovitostí.

Potřebujete například chodit nebo jezdit na svůj pozemek přes sousedův z důvodu nepřístupnosti z pozemku obecního.

Je dobré si nechat vyhotovit GP na věcné břemeno, ve kterém se popíše, jaké právo můžete vykonávat (např. právo chůze), kdo ho může vykonávat a graficky se vyznačí kde (např. dvoumetrový pruh kolem plotu). Tímto břemenem se "zatíží" pozemek souseda a on musí toto právo "strpět". Nejčastěji se s věcným břemenem na pozemku můžete setkat u podzemních vedení. Správce podzemních inženýrských sítí si společně s výstavbou, nebo dodatečně, nechá vyhotovit věcné břemeno na právo jízdy, chůze a opravy např. ve dvoumetrovém pásu kolem průběhu vedení. Tyto břemena se do mapy nezakreslují, pouze se vedou v popisných informacích o pozemku s odkazem na GP, ve kterém je ta oblast zakreslena. Věcné břemeno se při převodu pozemku automaticky převádí na nového majitele a nezaniká.

Vyhotovení GP standardního rozsahu trvá cca 1měsíc včetně potvrzení na příslušném katastrálním pracovišti. Naše kancelář plán vyhotoví do sedmi dnů od zaměření, poté se odevzdá na katastrální pracoviště a čeká se na kontrolu. Čekací doby jsou různé podle území a příslušných pracovišť. Rozmezí je zhruba od 10ti do 30ti dnů.

 

 

 Ostatní služby


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz