Geodetická kancelář, která měří kdekoliv...Mapování

Mapování je technika a věda, jak přesně určovat pozemskou nebo trojrozměrnou prostorovou pozici bodů a vzdáleností a úhly mezi nimi. Výsledkem Mapování je mapa resp.plán , který zobrazuje převedenou skutečnost do roviného zobrazení. Mapa je buď tištěna nebo je vyjádřena jako digitální obraz v paměti počítače. Mapy většinou vznikají s nějakým tématickým obsahem například Katastrální mapa, Mapa závodu, apod.

Při této činnosti dochází v terénu ke sběru dat. Data představují body, které se zaměřují na zemském povrchu nebo na předmětech jejichž obraz chceme získat. Z dat naměřených v terénu se vypočtou souřadnice bodů. Tyto body tvoří kostru zaměření jejichž pospojováním liniovými nebo plošnými útvary získáme vektorový mapový podklad. Tento podklad se dále doplní o bodové značky a popisy a tím získáme výslednou mapu.Ostatní služby


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz