Geodetická kancelář, která měří cokoliv...GIS (Geografický Informační Systém)

Geografické Informační Systémy jsou (počítačové) informační systémy pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země (geodat).

Při získávaní dat pro GIS se využívá buď nové zaměřování nebo se přepracovávají stávající geografické podklady původního zaměření. Pro GIS budov jsou nejvhodnějšími vstupními daty stavební plány, popřípadě se dají využít zaměření pro prohlášení vlastníka nebo aktualizovaná projektová dokumentace budov. Pro mapový GIS se při získávání dat využívají buď již existující mapová díla (katastrální mapa, mapa závodu), které je možné digitalizovat, nebo se provádí nová účelová mapování, a to buď pozemní, fotogrammetrické, nebo jejich kombinace. Jako doplňující data pro GIS lze využít i velice kvalitní ortofotomapy.

Při ukládání (přepracování) geodat do GISu se rozlišují dva rozdílné přístupy k formátu dat. Jednodušší možností je správa geodat v rastrové podobě. V takovém případě se data sjednocují do tématických map a přetransformují se do jednotného systému. Samotná data pak ale nelze analyzovat ani editovat. Druhou a náročnější možností je vektorové uložení geodat, při kterém nedochází ke ztrátě atributových vlastností. Vektorová data jsou v GISech organizována a ukládána podle různých vektorových modelů, které na různých úrovních zabezpečují správu topologie. Při ukládání původních rastrových dat (papírové mapy, plány) do vektorové podoby je nutné data digitalizovat.

Pro analýzu geodat v GISech je nutné jejich uložení ve vektorové podobě. Analýzy dat se provádí v komplexních GISech, ve kterých se geodata ukládají do geodatabází a jejichž součástí je uživatelské rozhraní umožňující prostorové dotazovaní. Komplexní GIS umožňuje automatizovaně vytvářet nová nebo upravovat stávající geodata.

Vizualizace geodat se realizuje pomocí mapových serverů, které jako výstupní formát nejčastěji volí některý ze standardů definovaných Open Geospatial Consortium (OGC). Všechna uložená geodata je možné vizualizovat pomocí mapové služby WMS, při které mapový server generuje bezešvou rastrovou mapu pro jakékoli měřítko. Tato služba může být doplněna o nástroj k dotazování na atributovou složku geodat. Pro komplexní GISy a plnou interaktivitu mapy se využívá služba WFS, při které mapový server generuje bezešvou vektorovou mapu ve formátu GML.


 

GIS budov slouží nejen ke zlepšení správy majetku, ale i jako plnohodnotný doplněk jiných informačních systémů, které rozšíří zejména o navigační a orientační složku. Jako podkladovou mapu je nejlépe použít buď stávající nebo nové stavební plány. GIS je upraven pro správu místností a správu majetku v místnostech. Např. evidence nábytku, zařízení místností (el. přípojky, ...). GIS se stává silným nástrojem zejména při napojení k jiným informačním systémům.

 

 

Mapový GIS slouží k přehledu, orientaci a sledování konktrétních jevů. Bývá nasazován pro různorodá využití: od průmyslové mapy závodu (správa majetku, sledování technologií výroby), účelové mapy obce (územní plán, technická mapa) až po vizualizaci rozsáhlých staveb (nová sídliště, stavba dálnice).

 

 

Naše společnost nabízí GIS budov, který se plně přizpůsobí Vašim požadavkům. V případě zájmu Vám zdarma poskytneme jeho demo verzi k vyzkoušení. Více o tomto software se dočtete na stránkách www.gisa.cz.


Rastrová vizualizace se pro svoji jednoduchou implementaci používá pro plnohodnotnou prezentaci a prohlížení geodat. Při této vizualizaci vzniká ovladatelná bezešvá rastrová mapa zobrazitelná v běžně dostupných webových prohlížečích. Při doplnění vizualiace o dotazovací nástroj se rastrová mapa stane interaktivní a je jí také možné pomocí něho propojit s jinými informačními systémy.

Vektorová vizualizace se používá v náročnějších aplikacích. Její hlavní výhodou je plná interaktivita a sekundární editovatelnost geodat.Ostatní služby


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz